اسانس ایران
عضویت | ورود | وضعیت کاربر: میهمان 
سبد خرید   تعداد: 0
|
قیمت: 0

 
بررسی اهمیت رنگدانه های فلاونوئید در چای
اصولاً استفاده از بعضی مواد نظیر مواد رنگی در غذاها، برای نگهداری، حفاظت و تغییر شکل مواد غذایی است. مواد رنگی برای خوش منظر کردن و یا گاهی خوش طعم نمودن و یک شکل نمودن محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر چه نمی توان استفاده از مواد رنگی در غذا را به جهت مخفی نمودن نامرغوبی و یا احیاناً خرابی محصولات غذایی رنگی، از چشم دور داشت. منابع طبیعی رنگی می تواند شامل منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی باشد و چون اغلب رنگ های نارنجی و قرمز در گیاهان یافت می شوند، بهتر است از منابع گیاهی استفاده شود...
رنگ ها در صنعت غذا
رنگ یکی از مشخصات اغذیه است که به وسیله احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است زیرا تقریبا تمام غذاها از هنگامی که به صورت خام بوده تا زمانی که به صورت غذای کامل تبدیل شود با یک رنگ قابل قبول برای مصرف کننده شناخته می شود
بستن پنجره